“A nők Európáért, Európa a nőkért” – az Európai Női Lobbi kiáltványa a 2019-es európai parlamenti választásokra

Az Európai Női Lobbi kiáltványa, 2019

50/50, “A nők Európáért, Európa a nőkért” kiáltvány, 2019

2019 májusában az európai polgárok szavaznak az Európai Parlament új összetételéről. A választások eredménye kihatással lesz az új Európai Bizottság arcára és az európai politikára, a nők és lányok jelenének és jövőjének alakulására Európában. Az adatok sajnos azt mutatják, hogy a nők még mindig másodrangú állampolgárok az Európai Unióban. Míg a legtöbb ország a helyes irányba halad a nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőség megteremtésében, egyes EU-tagállamokban visszalépés tapasztalható, és egyikük sem érte el a teljes körű egyenlőséget. Ha a fejlődés csupán ilyen ütemben halad előre, saját és a következő generációk életében sem érjük meg az egyenlőség megvalósulását, ami egyszerűen elfogadhatatlan. (EIGE adatok).

Az Európai Női Lobbi, tagszervezeteivel, többek között a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetséggel közösen készítette el az Európai Parlament 2019-2024-es ciklusára vonatkozó nőjogi kiáltványát. A kiáltványt, amely magyarul honlapunkon olvasható, eljuttattuk a magyar politikai pártok vezetőihez is. Európai szövetségünk kapcsolódó nőjogi vállalását az EP-választás napjáig 18 magyar EP képviselőjelölt írta alá. A következő parlamenti ciklusban is figyelemmel fogjuk kísérni, hogy a pártok ígéretük fényében mit tesznek azért, hogy a nők és a férfiak valós társadalmi egyenlőségének megvalósuljon és a nők jogai teljes körűen érvényesülhessenek.

Vállalás a nőkért, 2019

Vállalom, hogy ha megválasztanak európai parlamenti képviselőnek:

  • egy olyan világért dolgozom majd, ahol a nők a döntéshozatal minden szintjén egyenlő jogokat élveznek és teljes jogú résztvevői annak, ahol a nőket semmilyen elnyomás nem éri, és mindenki elismeri, hogy a nők az élet minden területéhez képesek hozzájárulni és emiatt megbecsüléssel adózik nekik.
  • kiállok egy olyan európai demokráciáért, mely biztosítja a nők és férfiak egyenlő képviseletét a politikai hatalomban, és a vezető pozíciókban, és azért munkálkodom majd, hogy a nemek egyenlősége, a nők jogai és a fenntarthatóság az európai közpolitika alkotás minden területén jelen legyen, annak fundamentumát alkossa.
  • elismerem majd, hogy a nők és gyermeklányok jogai az alapvető emberi jog részét képzik, és a nők és férfiak közötti valós egyenlőség az Európai Unió és a tagállamok számára elsőbbséget kell élvezzen.
  • határozottan kiállok amellett, hogy az Európai Parlamentnek és tagjainak hatalmában áll és felelősségét képezi, hogy érdemleges változást idézzenek elő annak érdekében, hogy a nők jogai kiteljesedhessenek, a nők és gyermeklányok helyzete megerősödjön, s mindenki egyenlő legyen, most és a jövőben is.