A prostitúciótúlélők győzelme – európai parlamenti képviselők az abolicionista modellt támogató intézkedéseket szavaztak meg

Sajtóközlemény

Az Európai Parlament 2023. szeptember 14-én megszavazta az Állásfoglalás a prostitúció uniós szabályozásáról: annak határokon átnyúló vonatkozásai, valamint a nemek közötti egyenlőségre és a nők jogaira gyakorolt hatása ( 2022/2139 INI sz.) c. saját kezdeményezésű jelentést, amelyet Maria Noichl német szociáldemokrata európai képviselő állított össze.

A Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség, mint az Európai Női Lobbi magyar koordinációja és a Brüsszeli Kiáltvány aláírója üdvözli a jelentés elfogadását, melynek útját végigkövette az elmúlt egy évben, és szakértelmével hozzájárult, hogy a magyar nők tapasztalatai is megjelenjenek benne. Az állásfoglalás általunk is üdvözölt megállapításai közé tartozik az a tétel, hogy a prostitúció a nők elleni erőszak egy formája, ezért felhívja a tagállamokat, hogy ahol ez még nem a jogrend része, minősítsék bűncselekménynek a szexuális kizsákmányolást (a futtatást) és a szexuális aktusok vásárlását (az igényt éltető klienst).
Az Európai Női Lobbi sajtóközleményében annak elnöke, Iliana Balabanova így fogalmazott: „Ez a szavazás egyértelmű jelzést ad, és jelentős megnyugvást hoz a prostitúció túlélői, de az összes európai nő és lány számára is, mivel elismeri, hogy a prostitúció az erőszak egyik formája, amely ellen küzdeni kell, nem pedig támogatni azt. Köszönjük az európai parlamenti képviselőknek, hogy kiálltak a túlélők mellett, és felszólítjuk a tagállamokat, hogy gyorsan hajtsák végre a jelentésben szereplő ajánlásokat”.

Az egyenlőség-modell európai bevezetéséért küzdő, abolicionista szervezetek és egyének Brüsszeli Kiáltványa így kommentálta az eredményt: „…a jelentés külön hangsúlyozza, mennyire fontos, hogy a prostitúcióban részt vevő emberek számára garantáljuk egészségük fontosságát, s biztosítsunk szociális, oktatási és gazdasági támogatást számukra, mivel a szexuális kizsákmányolás ezen formájának alapja a szegénység és a társadalmi kirekesztés.”

A szintén Brüsszeli Kiáltvány aláíró CAP International, mely prostitúciót túlélteket képviselő és a terepen dolgozó segítőket tömörítő ernyőszervezet, így üdvözli a jelentés elfogadását:

„Az Európai Parlament először állapítja meg, hogy a prostitúció sem nem munka, sem nem egyéni választás, hanem a diszkrimináció többféle formájára épülő rendszerszintű erőszak”, s a jelentésből idéz: „megjegyzi, hogy a prostitúció nem egy személy döntése, aki bérbe adja a testét, hanem egy profitalapon szerveződő rendszer, amely jellegénél fogva erőszakos, diszkriminatív és mélységesen embertelen, és amely vállalkozásként működik és piacot alakít ki, ahol a kerítők terveket dolgoznak ki, és azon dolgoznak, hogy meghódítsák és bővítsék a piacukat, a szexuális szolgáltatásokat vásárló személyek pedig segítik őket ebben”.

Mint köztudott, Magyarország a prostitúciós célú emberkereskedelem tekintetében küldő országnak számít, bár a prostituáltakat először itthon törik be, és csak később viszik ki őket külföldre. A prostitúcióba kerülés átlagéletkora Magyarországon 13 év, ugyanakkor 18 év alatt még nem beszélhetünk jogilag prostitúcióról: ez automatikusan emberkereskedelemnek minősül, ahol gyermekek szexuális kizsákmányolásáról van szó, és a gyermekek használóit, a testükért fizetőket pedig – függetlenül a 14 éves beleegyezési korhatártól – a svéd modellhez hasonlóan, már nálunk is büntetni rendeli a törvény.  A prostitúcióba kerülés veszélyeztető faktorai: gyermekkori szexuális abúzus, bántalmazó, rosszul funkcionáló család, kora gyermekkori érzelmi elhanyagoltság, „ACE” (negatív gyermekkori tapasztalatok), traumák, állami gondozotti státusz, középsúlyos szellemi fogyatékosság, mélyszegénység, árvaság és az, hogy valaki lánynak születik. A prostitúció szinte mindig együtt jár rendszeres, súlyos bántalmazással, éheztetéssel, és drogfogyasztással is, az érintettek egészsége súlyosan károsodik, gyakori a korai terhesség. A lányok gyakran érzelmileg kötődnek a „lover boy”-okhoz, az „urukhoz”, ritkán tekintenek magukra emberkereskedelem áldozataként. A roma lányok igen magas arányban vannak jelen az áldozatok között. A prostitúció részben az internetre költözött az utóbbi időben, és összefügg az „önkéntes” webcam szexiparral. A szereplők életkorát gyakran meghamisítják. A túlélők rehabilitációja nagyon nehéz, és még gyermekcipőben jár nálunk.

Globálisan az emberkereskedelem egy 150 milliárd dolláros üzletág, szoros kapcsolatban a határokon átnyúló szervezett bűnözéssel (ILO, 2020). Az emberkereskedelem 96 %-a szexuális célú kizsákmányolás, az áldozatok 94 %-a lány és nő. A futtatók (nagyobb részt férfiak) és a használók (szinte kizárólag férfiak) szociális hátterét kevésbé ismerjük, de erre vonatkozóan is vannak már kutatások. Ezek szerint a használókat nem érdekli, hogy a prostituált emberkereskedelem áldozata-e, és hogy szenved-e. A magyar szabályozás szerint az 1949-es ún. New Yorki ENSZ Egyezménynek megfelelően a kerítést, futtatást, prostitúció elősegítését és az emberkereskedelmet büntetni kell. 18 év alatti gyermek szexuális kizsákmányolása automatikusan emberkereskedelemnek minősül. Az emberkereskedelem szintén büntetendő, és a kényszerítés lehet csupán a megfelelő gazdasági-szociális lehetőségek hiánya is. A prostituált maga 1993 óta nem büntethető a jog szerint. Magyarországon kliens akkor büntethető, ha 18 év alatti gyermeknek fizet a szexért.

Az egyenlőség-modell (abolicionista modell, svéd modell, kliensbüntető modell) keretei között a prostituáltat nem lehet büntetni, kiterjesztett szociális-egészségügyi-mentális-munkaügyi segítséget kell kapjon, kilépő programokkal segítik, emberi jogait maximálisan tiszteletben tartják. A futtatókat, bordélytartókat, a prostitúción nyerészkedő harmadik felet büntetik. A szexet vásárlókat is büntetik. Az egyenlőség-modell nem kriminalizálja magát a prostitúcióból élőt, sőt, ahol ilyen szabályozás még létezne, ott dekriminalizálja őt. Ezt a modellt követi Svédország, Norvégia, Izland, Írország, Kanada, Franciaország és Izrael.

Az állásfoglalás hivatalos magyar fordítása itt található:
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0328_HU.html
A szövegben utalásként megjelenő korábbi EP jelentés a prostitúcióról, a 2014-es Honeyball
jelentés hivatalos magyar fordítása itt található:
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2014-0162_HU.html
Az idézett sajtóközlemények itt találhatóak:

https://www.womenlobby.org/Victory-for-survivors?lang=en
https://brusselscall.eu/victory-at-the-european-parliament-meps-support-survivors-of-
prostitution-as-they-voted-in-favour-abolitionist-measures
Az egyenlőség-modellről magyarul itt lehet olvasni:
http://noierdek.hu/2/wp-
content/uploads/2021/06/Nőkjövőjeazegyenlőség_BrüsszeliKiáltványKiskönyv2021.pdf
Sajtókapcsolat: Juhász Borbála, noierdek@gmail.com