2015-01-20

Peking +20

Magyarul is elérhető az Európai Női Lobbi jelentése

Az ENSZ égisze alatt 1975 és 1995 között rendezték meg a nők világkonferenciáit. Az első világkonferenciát Mexikóvárosban tartották 1975-ben, ezt követően 1980-ban Koppenhága, 1985-ben Nairobi és 1995-ben Peking biztosított helyszínt az eseménynek. A Pekingben rendezett Nők IV. Világkonferenciája kiemelkedő jelentőségű: itt fogadták el a mind a mai napig meghatározó Pekingi Nyilatkozat és Cselekvési Program nevű dokumentumot, melyben a részt vevő kormányok képviselői átfogó kötelezettségvállalást tettek a nők és lányok jogainak érvényesítése érdekében. A Pekingi Nyilatkozat és Cselekvési Program keretet ad annak, hogy világszerte, országos és nemzetközi szinten is áttekintsék a nők jogainak érvényesülését. A Cselekvési Program 12 ún. kritikus területet határoz meg, melyeken belül kijelöli a stratégiai célokat és feladatokat. A 12 terület az alábbi: a nők és a szegénység, a nők oktatása és képzése, a nők és az egészség, a nők elleni erőszak, a nők és a fegyveres konfliktusok, a nők és a gazdaság, nők a politikában és a döntéshozatalban, intézményes mechanizmusok a nők előmeneteléért, a nők emberi jogai, a nők és a média, a nők és a környezet, valamint a lánygyermek.
A Pekingi Cselekvési Program megvalósítását ötévente ellenőrzik. 2015-ben van a Pekingi Nyilatkozat és Cselekvési Program 20. évfordulója, ennek apropóján az ENSZ nemek egyenlőségével foglalkozó szerve, a UN Women kapcsolódó kampányt indított, a kormányok, a nemzetközi és a civil szervezetek világszerte különböző fórumokon, illetve jelentésekben értékelték a nők és lányok jogainak érvényesülését, nemzeti és nemzetközi szinten is. Az Európai Női Lobbi (EWL) a Szavaktól a tettekig 1995-2015 – A Pekingi Cselekvési Program 20 éve című kiadványa áttekintést ad az Európai Unióban megvalósult tevékenységekről, a 12 kritikus területet alapul véve. A jelentés kiemeli, hogy a pekingi célokból és feladatokból sok minden teljesült, ugyanakkor még számos teendő van és új kihívások is megjelentek. A dokumentum egyik fő üzenete a döntéshozók felé: „Itt az idő megérteni, hogy a béke, az igazságosság és a fenntartható fejlődés nem valósítható meg úgy, ha a Föld lakosságának fele nem élhet teljes mértékben emberi jogaival.”

Peking-20-201x300

Európai Női Lobbi ENSZ Peking + 20 jelentése a Női Érdek magyar fordításában

Beijing-20-213x300

Európai Női Lobbi ENSZ Peking + 20 jelentése angol nyelven