Magyar nőszervezetek főbb javaslatai és ajánlásai a 2022-es országgyűlési választásokon induló pártok és a leendő kormányzat számára

A nők elleni erőszak felszámolását célzó 16 Akciónap kampány idén komoly fordulópontot jelent az erőszakkal szembeni fellépés kikövetelésében. A NANE Egyesület, a PATENT Egyesület és a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség, áldozatokkal napi kapcsolatban álló, kétségbeesett küzdelmüket közelről követő három nőjogi szervezet megunta, hogy a döntéshozók nem veszik figyelembe a javaslataikat.

Az egyesületek ősszel “#NŐVÁLASZ – avagy a Nők követelései a választásokra” névvel kampányt indítottak, hogy összegyűjtsék és kihangosítsák a nőket érő egyenlőtlenségeket, és ezekkel összhangban követeléseket fogalmazzanak meg a választásokon induló pártok és a majdani döntéshozók felé. A #NŐVÁLASZ kampány célja a nők valóságának kihangosítása. A nők és férfiak közötti egyenlőtlenség a társadalomban még mindig a nők mindennapjainak része – legyen szó akár a kereseti különbségekről, az otthoni fizetetlen munka aránytalan elosztásáról, vagy a nők elleni erőszakról, akár a családon belül, akár azon kívül. Az EU Alapjogi Ügynökségének reprezentatív kutatása alapján Magyarországon több mint 1 millió 124 ezer magyar nő ellen követtek el 15 éves kora óta fizikai és/vagy szexuális erőszakot. Hazánkban jelenleg is több mint 223 ezer nő él olyan párkapcsolatban, amelyben partnere fizikailag és/vagy szexuálisan bántalmazza. A nők elleni erőszak, a párkapcsolati és szexuális erőszak problémája már csak a nagyságrendjét tekintve is határozott fellépést követel.

Jogos tehát az elvárás, hogy a 2022-es országgyűlési választásokon induló pártok, a kormányzásra készülő szereplők, s így ezek programjai is foglalkozzanak a témával, ahogy a majdani kormányzat, a döntéshozók is. Jogos elvárás az is, hogy ezt ne csak felszínes kommunikációs gesztusok szintjén, hanem szakmailag megalapozott módon, a témában jártas nőszervezetek tudására támaszkodva tegyék.

Az érintettek visszajelzéseire, javaslataira és saját, évtizedes tapasztalataira építve a 3 nőjogi szervezet közösen kidolgozott egy javaslatcsomagot arról, hogy a nők elleni erőszakkal szembeni eredményes állami fellépés érdekében mik a legfontosabb, elsődleges lépések és teendők, amikkel a választásokon induló pártoknak, és a majdani kormányzatnak foglalkoznia kell.

A követelések és szakmai ajánlások itt érhetőek el minden érintett döntéshozó számára:

KÖZPOLITIKAI JAVASLATCSOMAG A NŐK ELLENI ERŐSZAKKAL SZEMBENI FELLÉPÉSHEZ 2021.