LÁNYOK ÉS FIÚK – TANÍTÁSI DILEMMÁK ÉS MEGOLDÁSI JAVASLATAIK A FELSŐ TAGOZATON ÉS A KÖZÉPISKOLÁBAN Képzési felhívás

– Mit kezdjek a lányok és fiúk közötti magatartásbeli eltérésekkel?
– Mit tehetek azért, hogy ne alakuljon ki különbség lányok és fiúk között bizonyos tantárgyak iránti motiváció terén?
– Hogyan kezeljem, ha megjelenik a verbális, fizikai agresszió a gyerekek között?
A fenti dilemmák bizonyára sok tanár számára ismerősek, bár az egyes jelenségek a tanított korosztály függvényében más-más formát ölthetnek.

A Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézete munkatársainak támogatásával, két napból álló tréninget szervez gyakorló tanárok számára a fenti és egyéb kapcsolódó iskolai jelenségek új szempontú megközelítésének elősegítésére.
Képzésünk célja, hogy a részt vevő tanárok szakmai tapasztalatára építve segítsünk szakmai eszköztárukat bővíteni az iskolában megjelenő nemi sajátosságok, különbségek értelmezésére és ezek kezelésére, érzékenységgel a nemek egyenlősége iránt. Ezenkívül a tréning célja, hogy bővüljenek szakmai ismereteik a nemekre érzékeny pedagógiai módszerekről többek között a motiválás és fegyelmezés, a tanórák megtervezése, valamint a diákok közötti interakciók problémáinak felismerése és kezelése terén.

Ezek a jelenségek és dilemmák nem új keletűek, ám a tanárképzésben korábban kevés figyelem jutott rájuk. Ennek ellenére a gyakorlatban tapasztalt fenti jelenségek kezelésére vélhetően minden gyakorló tanár eszköztárában lapulnak kipróbált módszerek. Képzésünk, interaktív módon, e témákat a résztvevők gyakorlati tapasztalataira, jó példáira építve járja majd körül. Mivel maga a képzésünk is pilot, azaz tesztjellegű, a résztvevőknek módjuk lesz bekapcsolódni a kurzus kidolgozásába és továbbfejlesztésébe is észrevételeikkel és javaslataikkal.

A képzést elsősorban olyan, bármely szakos tanárok figyelmébe ajánljuk, akik a 11-14 éves korosztály körében, általános iskola felső tagozatán, vagy 8, ill. 6 osztályos gimnáziumokban, illetve középiskolában tanítanak. A tréninget a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség oktatási tapasztalattal is rendelkező munkatársai tartják. A képzés ingyenes, két tréningnapot és egy otthoni feladatot foglal magába, próbajellegénél fogva kreditponttal nem jár. A tréningalkalmakkor ingyenes étkezést, és a jelentkezéskor előre jelzett igény esetén gyerekfelügyeletet biztosítunk.

A kurzus egy próba (pilot) tréning egy nemzetközi, „A nemekre érzékeny oktatás felé” című Erasmus+ Stratégiai Partnerségek projekt keretén belül. A kurzust a következő félévben a résztvevők visszajelzései alapján továbbfejlesztjük és újra kipróbáljuk, majd a második pilot után véglegesítjük – az ELTE PPK, valamint a cseh és osztrák egyetemi és civil partnerekkel együtt – a tréning tananyagát.

Helyszín: Budapest, 1068, Városligeti fasor 46-48. III. emelet (MASZSZ Székház)
Időpont: 2019. január 12. és 26. 9:00 – 17:30 óráig
Amennyiben képzésünk felkeltette érdeklődését, jelentkezését a https://tinyurl.com/y9d9wu2s online jelentkezési lapon várjuk!
Jelentkezéseket 2019. január 4-ig, illetve a helyek függvényében fogadunk.

 

erasmus4

A projekt az Európai Unió
támogatásával jött létre