Munkatársak

JELENLEGI MUNKATÁRSAK

Screenshot 2016-04-05 16.46.02Sáfrány Réka, elnök, genderszakértő

A Közép-Európai Egyetem (CEU) társadalmi nemek tudománya szakán végezte tanulmányait. 2003 és 2005 között a CEU Közpolitikai Tudományok Központjának nemi egyenlőségi politikákkal és az elítélt nők helyzetével foglalkozó kutatásaiban vett részt.

2004-től 2012-ig a Magyarországi Női Alapítványnál (MONA) dolgozott politika, média és nők elleni erőszak témájú kutatási és női érdekérvényesítési projektek koordinátoraként.

A Női Érdekben közreműködik a nemek egyenlőségét érintő közpolitikai elemző és értékelő munkában, az ezzel kapcsolatos lobbitevékenységekben és a társadalmi és szakértői kapacitásépítő tevékenységek megvalósításában. A nemek médiabeli reprezentációjával kapcsolatos, ötévente megrendezett kutatás, a Nemzetközi Médiafigyelő Projekt (GMMP) magyarországi koordinátora.

2007-ben és 2013-ban részt vett az ENSZ nők elleni diszkrimináció kiküszöbölését elősegítő CEDAW Bizottsága részére írt alternatív civil jelentés megírásában.


Screenshot 2016-04-05 16.26.57Dr. Pap Enikő, titkár, a Női Érdek jogi szakértője

Szakmai munkájának fókuszában a nők és férfiak társadalmi egyenlőségére, a nők emberi jogaira vonatkozó nemzetközi emberi jogi normák érvényesülése áll, különös tekintettel az állam felelősségére, a jogi, közpolitikai és intézményes mechanizmusok működésére.

Kiemelt területe a nők elleni erőszakkal szembeni fellépés. Szerkesztőként és szerzőként részt vett a Női Érdek ENSZ CEDAW Bizottságnak készített jelentései megírásában. Mind hazai, mind nemzetközi téren számos előadást tartott és kezdeményezésben vett részt a nők jogainak érvényesítése és a nők elleni erőszakkal szembeni fellépés terén.

Külső szakértőként dolgozott egyebek mellett az ENSZ-nek, az EBESZ-nek, az Európai Bizottságnak és az Európa Tanácsnak. Korábban a Női Érdek elnökségi tagja (2008–2012), valamint a Nemek Egyenlősége Európai Intézete (EIGE) által működtetett, nemi alapú erőszakkal foglalkozó tematikus hálózat munkájában is részt vett.

Pap Enikő az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar jogász szakán diplomázott 1998-ban, majd 2004-ben az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében szerzett Európa jogi szakjogász oklevelet.


Mészáros Gréta, elnökségi tag, szociológus, nőjogi aktivista

Az elmúlt 5 évet két Női Érdek tagszervezetnél,
a Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen (NANE) Egyesületnél és a PATENT Patriarchátust Ellenzők Társasága Jogvédő Egyesületnél töltötte  projektkoordinátorként, képzőként és aktivistaként. Előtte az ELTE Társadalomtudományi Karán tanult szociológiát és kisebbségpolitikát. Részt vett az Európai Női Lobbi 2018-as fiatal feministáknak szóló nyári egyetemén, az EWL AGORA-n.

Fő témái a nők és lányok elleni erőszak és a párkapcsolati és szexuális erőszak-megelőzés.


KORÁBBI MUNKATÁRSAK

Juhász Borbála, nőtörténész, genderszakértő, a Női Érdek volt elnöke, az Európai Női
Lobbi volt alelnökeScreenshot 2016-04-05 16.46.23

Az ELTE angol-történelem szakán végzett 1992-ben. Évekig dolgozott angoltanárként és előadóként az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnáziumában és a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola angol szakán. A CEU történelem szakán szerzett MA fokozatot 1998-ban, itteni szakdolgozata az 1956-os forradalomban részt vett nőket vizsgálta.

Tanult Londonban és Utrechtben, volt British Council ösztöndíjas. Az Esztertáska Alapítvány keretében végzett először civil önkéntes munkát, mint feminista újságíró. Több EU-s 5-ös tudományos keretprogram gender kutatásban dolgozott nemzetközi kutatóként (EGG,GRINE,EWSI). 2003-2004-ben az Esélyegyenlőségi Hivatal nemek egyenlősége osztályán főosztályvezető helyettes.

2005-től Gödöllőn bekapcsolódott a Regina Alapítvány munkájába. 2008-tól a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség elnökségi tagja, és az Európai Női Lobbi (EWL) helyettes elnökségi tagja. 2010-től az EWL elnökségi tagja, 2012-től a Női Érdek elnöke, 2014-től az EWL alelnöke.

2015-től a Social Platform elnökségi tagja. 2012 óta munkahelye is a Női Érdek, több projektben szakmai vezető és gender szakértő. Szabadúszó gender szakértőként több nemzetközi adatgyűjtésben, és hazai állami esélyegyenlőségi szakértői munkában is részt vett.


BetlenAnnaBetlen Anna, közgazdász

Dolgozott az iparban, a KSH-ban, kutatóintézetekben, államigazgatásban, civil szervezeteknél. Foglalkozott statisztikával, demográfiával, szövetkezetekkel, civil önszerveződésekkel. Az utolsó 22 évben előbb minisztériumok munkatársaként, később civil szakértőként a nők helyzetével foglalkozott kutatások keretében, szakanyagok, cikkek írásával és önkéntes segítőként.

Fő témái a nők elleni erőszak, prostitúció, nők helyzete a családban, a munkaerőpiacon.

Publikációi nagy része ezen az oldalon olvasható: Iphigénia Emléklap.


Keveházi Kata, közgazdász, gender-szakértőScreenshot 2016-04-05 16.46.38

A budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem külgazdasági szakán szerzett közgazdasági diplomát,majd Párizsban, a Copernic posztgraduális menedzsment program résztvevőjeként végzett. Multinacionális vállalatnál szerzett felsővezetői, HR, újságírói, marketing tapasztalatait 2000 óta a nők esélyegyenlőségével összefüggő társadalmi kérdések elemzése, a társadalmi tudatosság erősítése és gyakorlati megoldások kidolgozása során hasznosítja.

Alapításától vezeti a JÓL-LÉT Alapítványt, illetve vesz részt a Női Érdek munkájában. Utóbbinak korábban titkára, elnökségi tagja, jelenleg gender szakértője, munkaerőpiaccal, a szociálpolitikával összefüggő közpolitikai és aktuálpolitikai állásfoglalások kidolgozásában vesz részt, továbbá koordinálja a Női Érdek médiahálójának munkáját.

2007-ben és 2013-ban is részt vett a CEDAW részére írt alternatív civil jelentés elkészítésében.


Screenshot 2016-04-05 16.46.14Zorigt Burtejin, politológus

Zorigt Burtejin 1989-ben született Ulanbátorban, Mongóliában. Jelenleg tudományos segédmunkatársként dolgozik az MTA TK Politikatudományi Intézetében. A Comparative Agendas Project (CAP) keretében közpolitikai kutatásokkal foglalkozik. Emellett közpolitikai szakértő a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetségben.

Mind a B.A., mind az M.A. diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte nemzetközi tanulmányok és politikatudomány szakon 2012-ben és 2014-ben. Kutatási területe az összehasonlító politikatudomány, gender és politika, női képviselet, politikai (parlamenti) viselkedés, jelöltállítás és a politikai részvétel.