Munkatársak

JELENLEGI MUNKATÁRSAK

Screenshot 2016-04-05 16.46.02Sáfrány Réka, elnök, genderszakértő.

A Közép-Európai Egyetem (CEU) társadalmi nemek tudománya szakán végezte tanulmányait. 2003 és 2005 között a CEU Közpolitikai Tudományok Központjának nemi egyenlőségi politikákkal és az elítélt nők helyzetével foglalkozó kutatásaiban vett részt.

2004-től 2012-ig a Magyarországi Női Alapítványnál (MONA) dolgozott politika, média és nők elleni erőszak témájú kutatási és női érdekérvényesítési projektek koordinátoraként.

A Női Érdekben közreműködik a nemek egyenlőségét érintő közpolitikai elemző és értékelő munkában, az ezzel kapcsolatos lobbitevékenységekben és a társadalmi és szakértői kapacitásépítő tevékenységek megvalósításában. A nemek médiabeli reprezentációjával kapcsolatos, ötévente megrendezett kutatás, a Nemzetközi Médiafigyelő Projekt (GMMP) magyarországi koordinátora.

2007-ben és 2013-ban részt vett az ENSZ nők elleni diszkrimináció kiküszöbölését elősegítő CEDAW Bizottsága részére írt alternatív civil jelentés megírásában.


Screenshot 2016-04-05 16.26.57Dr. Pap Enikő, titkár, a Női Érdek jogi szakértője.

Szakmai munkájának fókuszában a nők és férfiak társadalmi egyenlőségére, a nők emberi jogaira vonatkozó nemzetközi emberi jogi normák érvényesülése áll, különös tekintettel az állam felelősségére, a jogi, közpolitikai és intézményes mechanizmusok működésére.

Kiemelt területe a nők elleni erőszakkal szembeni fellépés. Szerkesztőként és szerzőként részt vett a Női Érdek ENSZ CEDAW Bizottságnak készített jelentései megírásában. Mind hazai, mind nemzetközi téren számos előadást tartott és kezdeményezésben vett részt a nők jogainak érvényesítése és a nők elleni erőszakkal szembeni fellépés terén.

Külső szakértőként dolgozott egyebek mellett az ENSZ-nek, az EBESZ-nek, az Európai Bizottságnak és az Európa Tanácsnak. Korábban a Női Érdek elnökségi tagja (2008–2012), valamint a Nemek Egyenlősége Európai Intézete (EIGE) által működtetett, nemi alapú erőszakkal foglalkozó tematikus hálózat munkájában is részt vett.

Pap Enikő az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar jogász szakán diplomázott 1998-ban, majd 2004-ben az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében szerzett Európa jogi szakjogász oklevelet.


Screenshot 2016-04-05 16.46.23Juhász Borbála, nőtörténész, genderszakértő, a Női Érdek volt elnöke, az Európai Női Lobbi volt alelnöke.

Az ELTE angol-történelem szakán végzett 1992-ben. Évekig dolgozott angoltanárként és előadóként az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnáziumában és a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola angol szakán. A CEU történelem szakán szerzett MA fokozatot 1998-ban, itteni szakdolgozata az 1956-os forradalomban részt vett nőket vizsgálta.

Tanult Londonban és Utrechtben, volt British Council ösztöndíjas. Az Esztertáska Alapítvány keretében végzett először civil önkéntes munkát, mint feminista újságíró. Több EU-s 5-ös tudományos keretprogram gender kutatásban dolgozott nemzetközi kutatóként (EGG,GRINE,EWSI). 2003-2004-ben az Esélyegyenlőségi Hivatal nemek egyenlősége osztályán főosztályvezető helyettes.

2005-től Gödöllőn bekapcsolódott a Regina Alapítvány munkájába. 2008-tól a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség elnökségi tagja, és az Európai Női Lobbi (EWL) helyettes elnökségi tagja. 2010-től az EWL elnökségi tagja, 2012-től a Női Érdek elnöke, 2014-től az EWL alelnöke.

2015-től a Social Platform elnökségi tagja. 2012 óta munkahelye is a Női Érdek, több projektben szakmai vezető és gender szakértő. Szabadúszó gender szakértőként több nemzetközi adatgyűjtésben, és hazai állami esélyegyenlőségi szakértői munkában is részt vett.

oklevelet.


BetlenAnnaBetlen Anna, közgazdász.

Dolgozott az iparban, a KSH-ban, kutatóintézetekben, államigazgatásban, civil szervezeteknél. Foglalkozott statisztikával, demográfiával, szövetkezetekkel, civil önszerveződésekkel. Az utolsó 22 évben előbb minisztériumok munkatársaként, később civil szakértőként a nők helyzetével foglalkozott kutatások keretében, szakanyagok, cikkek írásával és önkéntes segítőként.

Fő témái a nők elleni erőszak, prostitúció, nők helyzete a családban, a munkaerőpiacon.

Publikációi nagy része ezen az oldalon olvasható: Iphigénia Emléklap.


 

KORÁBBI MUNKATÁRSAK

Screenshot 2016-04-05 16.46.38Keveházi Kata, közgazdász, gender-szakértő.

A budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem külgazdasági szakán szerzett közgazdasági diplomát, majd Párizsban, a Copernic posztgraduális menedzsment program résztvevőjeként végzett. Multinacionális vállalatnál szerzett felsővezetői, HR, újságírói, marketing tapasztalatait 2000 óta a nők esélyegyenlőségével összefüggő társadalmi kérdések elemzése, a társadalmi tudatosság erősítése és gyakorlati megoldások kidolgozása során hasznosítja.

Alapításától vezeti a JÓL-LÉT Alapítványt, illetve vesz részt a Női Érdek munkájában. Utóbbinak korábban titkára, elnökségi tagja, jelenleg gender szakértője, munkaerőpiaccal, a szociálpolitikával összefüggő közpolitikai és aktuálpolitikai állásfoglalások kidolgozásában vesz részt, továbbá koordinálja a Női Érdek médiahálójának munkáját.

2007-ben és 2013-ban is részt vett a CEDAW részére írt alternatív civil jelentés elkészítésében.


Screenshot 2016-04-05 16.46.14Zorigt Burtejin, politológus.

Zorigt Burtejin 1989-ben született Ulanbátorban, Mongóliában. Jelenleg tudományos segédmunkatársként dolgozik az MTA TK Politikatudományi Intézetében. A Comparative Agendas Project (CAP) keretében közpolitikai kutatásokkal foglalkozik. Emellett  közpolitikai szakértő a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetségben.

Mind a B.A., mind az M.A. diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte nemzetközi tanulmányok és politikatudomány szakon 2012-ben és 2014-ben. Kutatási területe az összehasonlító politikatudomány, gender és politika, női képviselet, politikai (parlamenti) viselkedés, jelöltállítás és a politikai részvétel.