2023-11-20

Projektek (2015-től)

A közösségek megerősítése a nők elleni erőszak és a családon belüli erőszak elleni küzdelemben Magyarországon (2023)

Támogató: Európa Tanács

A Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség a NANE Egyesülettel és a Patent Egyesülettel konzorciumban valósította meg az Európa Tanács nők elleni erőszak és családon belüli erőszak megelőzéséről és leküzdéséről szóló egyezményével (Isztambuli Egyezmény) kapcsolatos kommunikációs és érdekérvényesítő projektet. A projektet az Európa Tanács kezdeményezte több régióbeli országban, ahol az Isztambuli Egyezmény elutasításra került. A kampány és az érdekérvényesítő tevékenységek a társadalmi nyilvánosságot, a helyi hatóságokat és a nők elleni erőszakkal és a családon belüli erőszakkal foglalkozó szakmai szervezetek különböző érdekeltjeit szólították meg. Tevékenységeink megvalósításához az Európa Tanács Nemek Közötti Egyenlőségi Osztálya, a Women Against Violence Europe Network (WAVE) és az UN Women által kidolgozott módszertant használtuk.

A nők jövője az egyenlőség – Konferencia a szexuális kizsákmányolás és emberkereskedelem felszámolásáért (2022)

Támogató: Józsefvárosi Önkormányzat

Az egész napos konferencia 2022. november 11-én valósult meg a Kesztyűgyár Közösségi Házban. Az esemény célja az volt, hogy megismertesse és népszerűsítse a prostitúcióval szembeni fellépés Egyenlőség-modelljét, elősegítse a témával és érintettekkel dolgozó állami és civil szereplők szakmai tapasztalatcseréjét. Célunk volt továbbá a nem szakértő érdeklődők számára emberi történetek megmaradásával közérthető módon rávilágítani a szexuális kizsákmányolás valóságára és a prostitúcióban élő nők helyzetére.

WomEn-Puls – Női foglalkoztatás erősítése a közszférában (Women Enhancing Public Sector) (2019-2022)

Támogató: Európai Unió, INTERREG

A projekt célja az volt, hogy a projektterületen, ahol a nők foglalkoztatottsága a közszférában magasabb, mint a magánszférában, megoldásokat találjon a vezetői pozíciókban tapasztalható alulreprezentáltságra. Szervezetünk külső szakértőként járult hozzá a projekthez. Egyrészt online és offline szemléletformáló workshopokat bonyolítottunk le munkaadók és döntéshozók részére a nemek közötti egyenlőség témájában. Másrészt a projekt hatásterületén belül és azon túl is alkalmazható Stratégia és Akciótervet és Szakpolitikai Ajánlásokat dolgoztunk ki a nők előremenetelének elősegítésére a közszférában.

Speak up for Women! – A társadalmi nemek és a korrupció kapcsolata (2018-2019)

A „Speak up for Women!” projektünk a társadalmi nemek és korrupció összefüggéseit vizsgálja. A TI-Magyarország és a Női Érdekkel együttműködve négy klubesten, szakértők segítségével tárgyalta a hálapénz szerepét az egészségügyben, a nők gazdasági és politikai vezető szerepét, valamint a női aktivizmust. A program részeként kutatást végeztünk a nők elleni erőszak és a szülészeti ellátás korrupciós kockázatairól.