Sajtóközlemény: Lesújtó látlelet a nők helyzetéről Magyarországon

Lesújtó látlelet a nők helyzetéről Magyarországon: kiadta újabb szakértői értékelését az ENSZ nőjogi ellenőrző testülete, a CEDAW Bizottság.

Magyarország 1982 óta részese annak az ENSZ egyezménynek, ami a nők elleni diszkrimináció felszámolását célozza (CEDAW). Az Egyezmény végrehajtását egy független, nemzetközi szakértői bizottság ellenőrzi. A CEDAW Bizottság március elején hozta nyilvánosságra a magyar állam teljesítményére vonatkozó, soron következő értékelését. A jelentés lesújtó képet festett a nők magyarországi helyzetéről: több olyan súlyos, rendszerszintű hiányosságra is rámutatott, amelyek a nemek közötti egyenlőtlenségeket fokozzák, a lányok és nők biztonságát veszélyeztetik.

A CEDAW Bizottság által a számos területen megfogalmazott aggályok és ajánlások közül az alábbiakban kiemelünk néhányat.

A CEDAW Bizottság megállapításai a nők elleni erőszak témakörébenA Bizottság aggodalmát fejezte ki a nők elleni erőszak magyarországi elterjedtsége kapcsán. A szakértők több olyan problémát is azonosítottak, amelyek az áldozatokat segítő nőjogi szervezetek napi gyakorlatában is megjelennek, az érintettek helyzetét nehezítik és biztonságát veszélyeztetik. Aggasztónak találta a Bizottság, hogy a Parlament elutasította az Isztambuli Egyezmény törvénybe iktatását – a CEDAW felhívta az államot, hogy gondolja újra a döntését, ami “tovább gyengíti a nők és lányok védelmét”. A Bizottság problémákat tárt fel mind az erőszak megelőzése, mind az áldozatok védelme, mind az elkövetők megbüntetése terén. A testület  aggasztónak tartotta például a mediáció alkalmazását a nők elleni erőszak eseteiben, ahogy a kötelező mediációt is a szülői felügyelet rendezési, kapcsolattartási ügyekben. Szintén aggályosnak tartotta a Bizottság, hogy az (ideiglenes) megelőző távoltartás nem nyújt védelmet a hozzátartozónak hivatalosan nem minősülő áldozatoknak.

A CEDAW Bizottság többek között az alábbi ajánlásokat tette a magyar állam felé: 

 • a nők elleni erőszak eseteiben a büntetőeljárást részesítsék előnyben a felek közti mediáció helyett; 
 • a szülői felügyeletre és kapcsolattartásra vonatkozó eljárásokban törölje el a kötelező mediációt, s ezekben az ügyekben a jogszabály is tegye kötelezővé az erőszakos előzmények vizsgálatát; 
 • biztosítsa a nők és lányok elleni (például családon belüli vagy szexuális) erőszak eseteiben a hatékony nyomozást, az elkövetők visszatartó erejű megbüntetését;
 • gondoskodjon a távoltartás hatékony elrendeléséről, végrehajtásáról; a távoltartást megszegők elrettentő büntetéséről;
 • biztosítson hatékony jogorvoslatot a munkahelyi szexuális zaklatás áldozatainak;
 • erősítse meg az áldozatok védelmét és az áldozatokat segítő szolgáltatásokat.

A Bizottság észrevételei a nők reprodukciós jogaival és egészségével kapcsolatbanA CEDAW Bizottság aggodalmát fejezte ki amiatt is, hogy Magyarországon gyógyszeres abortusz nem áll a nők rendelkezésére, a művi terhességmegszakítás pedig két kötelező tanácsadás, a kettő közt legalább 3 napos várakozási idő, valamint a magzati szívhang meghallgatása után érhető csak el. Felhívták a figyelmet, hogy a megfizethető fogamzásgátlási módszerekhez való hozzáférés továbbra is korlátozott, és a lányok akadályokba ütköznek a szexuális és reproduktív egészséggel kapcsolatos információkhoz való hozzáférésben. A Bizottság komoly problémaként nevezte meg, hogy a szexuális és reproduktív jogok és egészség témája nem szerepel kötelezően az iskolai tantervekben, és a tanárok számára ezt a területet érintő képzési lehetőségek nem állnak megfelelően rendelkezésre.

A Bizottság ajánlásaiban felhívta a magyar államot, hogy

 • helyezze hatályon kívül a magzati élet védelméről szóló törvény végrehajtásáról szóló belügyminiszteri rendelet 2022. szeptemberi módosítását;
 • biztosítson megfelelő és elérhető információt a szexuális és reprodukciós egészséggel kapcsolatban, valamint megfizethető hozzáférést a modern fogamzásgátlási módszerekhez, különösen a hátrányos helyzetű nők számára;
 • hozzon intézkedéseket a HIV/AIDS megelőzésével kapcsolatban;
 • integrálja az iskolai tantervbe kötelező elemként a szexuális és reproduktív jogokkal és egészséggel kapcsolatos ismereteket, így a szexuális úton terjedő betegségek megelőzése, a felelős szexuális viselkedés, a fogamzásgátlás témáit.

A Bizottság álláspontja az oktatás helyzetével kapcsolatbanA Bizottság kifogásolta, hogy a tantervek és a közoktatásban használt tankönyvek diszkriminatív nemi sztereotípiákat közvetítenek, és az iskolákban nincs szó a nemek közötti egyenlőtlenségekről. Aggályosnak találták az Állami Számvevőszék 2022-ben kiadott, a “pink education” jelenségről szóló tanulmányát, ami a nemi sztereotípiákat erősíti. 

Az oktatásról szóló CEDAW-ajánlások között szerepel:

 • a nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőségről, a nők jogairól, a nőket és férfiakat érintő káros sztereotípiákról szóló ismeretanyag bevezetése a tantervekbe;
 • a lányok ösztönzése arra, hogy a hagyományosan férfiak által dominált tudományterületeken – természettudomány, technológia, mérnöki tudomány, matematika – folytassanak tanulmányokat;
 • biztonságos és befogadó, a diszkriminációtól, zaklatástól, erőszaktól mentes oktatási környezet biztosítása a nők és lányok számára; hatékony rendszer bevezetése a bejelentésre/panasztételre és felelősségrevonásra a köz- és felsőoktatásban a lányok és nők elleni erőszakkal szembeni fellépés érdekében.

További információ: A felülvizsgálat anyagai itt elérhetők, angol nyelven.

A közleményt kiadó szervezetek:
EMMA Egyesület
NANE Egyesület
Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség
PATENT Egyesület

2023. március 16.