Projektek

Projektazonosító: NCTA-2013-4156-M1

A projekt címe: Egységes női hang – Egyenlően hallható?

Támogató megnevezése: Norvég Civil Támogatási Alap

Támogatás időtartama: 2013. augusztus 30. – 2016. április 30.

Támogatási összeg: 35 040 240 .- Ft

Projekt leírása: A 3 évre szóló pályázat célja, hogy a nők és férfiak társadalmi egyenlősége, a nők elleni diszkrimináció témájában fejlessze és erősítse a nőszervezetek és a nők érdekképviseletével foglalkozó szakmai szervezetek külső és belső kommunikációját, ugyanakkor érzékenyítse a témára a magyar média képviselőit.

Projektazonosító: 

A projekt címe: Inclusivedialogue versus ImposeIdeology: Reframing “Gender” in Hungary (Ideológia helyett dialógus: a “gender” újrafogalmazása)

Támogató megnevezése: Open Society Institute Human Rights Program

Támogatás időtartama: 2014. december 15 – 2015. december 15.

Támogatási összeg: 5 692 500

A projekt leírása: Az egyéves projekt célja, hogy ellentételezze az ún. “gender ideológiával” kapcsolatos félreértéseket, és közérthető nyelven fogalmazzon meg szakmai érveket. A projekt fontos eleme együttműködés kükönböző csoportokkal, egy, a fiatalokat megcélzó honlap, több tudományos cikk elkészítése, és egy nemzetközi konferencia megszervezése. 2014 decemberben az előkészítő munkálatok zajlottak, a lehetséges szakmai közreműködőket azonosítottuk be.

Projektazonosító: 

A projekt címe: Reakció a visszarendeződéssel szemben

Támogató megnevezése: Open Society Institute

Támogatás időtartama: 2012. május 1. – 2013. május 31.

Támogatási összeg: 11 601 300.- Ft

Projekt leírása: A projekt elősegíti a nemek egyenlősége elvének népszerűsítését. Az Európai Roma Jogok Kp.-tal Alternatív jelentést készítettünk az ENSZ CEDAW Bizottsághoz, melynek záró észrevételeit lefordítottuk és disszemináltuk. Véleményeztük a “Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2010-es időszakra” c. dokumentum és a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia tervezetét. Részt vettünk az EWL nemi erőszakról szóló barométere előkészítésében. A nők politikai részvételének növelése érdekében állásfoglalást adtunk ki két másik szervezettel, rendezvényt szerveztünk a témában és csatlakoztunk az EWL 5050 kampányához. Részt vettünk a 16 Akciónap a nők elleni erőszak ellen szervezésében. Szakmai eseményeken vettünk részt, tartottunk előadást. Külön figyelmet szenteltünk a roma és fogyatékossággal élő nők elleni többszörös diszkriminációval szembeni fellépésnek.

Projektazonosító: 

A projekt címe: Reakció a visszarendeződésre

Támogató megnevezése:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

Projekt leírása:

Projektazonosító: 

A projekt címe: “Ébresztő” – A nemek közötti egyenlőség témájának a közpolitikai gondolkozás előterébe helyezésének elősegítése

Támogató megnevezése: CEE Trust Fund

Támogatás időtartama: 2012. október 1 – 2014. május 31.

Támogatási összeg: 14 029 600.- Ft

Projekt leírása: A projekt a nemek között egyenlőség célkitűzésének és szempontjának megjelenítését célozza. 2013-ban a 23 tagszervezet munkájának megismerése alapján, szaktudományok élenjáró gender-tudósainak közreműködésével tanulmánykötetet készítettünk elő, illetve szakértőink bevonásával elkészítettük a Női Érdek közpolitikai ajánlásait, melyekről a Nőkongresszus résztvevőivel is konzultációt folytattunk. A kiadványok közzététele a projekt záró időszakában valósul meg. A hiánypótló, a rendszerváltás óta eltelt negyedszázad nők helyzetét befolyásoló szakpolitikáiról, és azok hatásáról készült elemzések és ajánlásaink segítségével érzékenyíteni kívánjuk a nemek egyenlőségének szempontjai iránt a politikai döntéshozókat, a 2014-es parlamenti, Európa parlamenti és önkormányzati választásokon induló pártok szakpolitikusait, a társszakmákat és a médiát. Az összesen 20 hónapos projekt 2014. május 31-én zárult. A nemek közötti egyenlőség szempontjának széles körű megjelenítését célozta politikai döntéshozói, civil szakmai és társadalmi szinten egyaránt. A projekt a tagszervezetek felhalmozott tudását és tapasztalatait mozgósítva vetette alá a nemek szempontjából releváns kérdésköröket szakmai elemzésnek, összegezte a hiánypótló, jelentős szakmai visszhangot kiváltó Nőtlen évek ára c. tanulmánykötetben. Emellett elkészültek a Női Érdek közpolitikai ajánlásai, mely alapját képezi a nőjogi és más témájú civil szervezetekkel, valamint a médiával való szakmai kommunikációinkat, továbbá lobbimunkánknak a projekt zárását követően is. Emellett egyebek mellett elvégeztük a 2014. évi országgyűlési választásokon résztvevő pártok programjának nőjogi elemzését is.

Projektazonosító: 

A projekt címe: Új teret, hangot és reflektorfényt a nőket érintő kérdéseknek: Nőkongresszus Magyarországon

Támogató megnevezése: U.S. Department of State – American Embassy, Budapest

Támogatás időtartama: 2013. szeptember 30. – 2013. december 31.

Támogatási összeg: 1 109 400.-

A projekt leírása: A rendszerváltás óta az első nőkongresszust Magyarországon a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség rendezte, 2013. november 11-én. Az esemény megszervezését és megrendezését több szervezet támogatta. A kongresszus célja az volt, hogy a nők és férfiak társadalmi egyenlőségét és a nők jogait reflektorfénybe állítsa és a közbeszéd részévé tegyé. A tárgyévben zajlott az esemény előkészítése, megrendezése és utánkövetése. A rendezvényt kiemelkedő érdeklődés kísérte, a résztvevők száma meghaladta a 600 főt. A Nőkongresszus ajánlásait tartalmazó dokumentum tervezetét a szövetség szakértői dolgozták ki, a végleges változat az esemény résztvevői által javasolt módosítások figyelembevételév

Projektazonosító: 2014_1-CZ01_KA204_002014

A projekt címe: „Learning about the causes effects of gender (im) balance in Central Europe”

Támogató megnevezése: Európai Bizottság/ Erasmus+ grundtvig program

Támogatás időtartama: 2014. október 01. – 2016. augusztus 31.

Támogatás összeg: 8 265 517.- Ft

A projekt leírása: Az Erasmus+ projekt keretében Visegrádi országokkal dolgozunk együtt a nemi esélyegyenlőség témájában. A projekt elsősorban nemi felbontású kvantitatív adatokat gyűjt különböző témákban, mint pl. média, oktatás, külügy, politikai részvétel stb. A partner országok különböző témában összegyűjtött adataira támaszkodva a Visegrad Review nevű online portálon (http://visegradrevue.eu) publikációk fognak megjelenni az adatgyűjtések eredményeiről, illetve tágabb értelemben az adott témáról.

Projektazonosító: 

A projekt címe: Keret Koalíció

KERET Koalíció A KERET Koalíció („Koalíció a Szexuális Erőszak Ellen a Túlélőkért”) 2010-ben alakult meg magyarországi civil jogvédő szervezetekből. A Koalícióban a Női Érdek is részt vesz, az Amnesty International Magyarország, a MONA Alapítvány, a NANE Egyesület és a PATENT Egyesület mellett. 2010 júniusában kezdődött a KERET Koalíció 2 éves projektje a Nyílt Társadalom Intézet támogatásával. A projektbe a Női Érdek szakértőt delegált, aki a 2011. év folyamán a szexuális erőszak áldozataival foglalkozó szakembereknek szóló módszertani ajánlások kidolgozásában vett részt.

Projektazonosító: 

A projekt címe: Roma integráció – Fókuszban a roma nők

Támogató megnevezése: Nemeti Civil Alap

Roma integráció – Fókuszban a roma nők c. nemzetközi konferencia Magyarország EU soros elnöksége alatt. Civil lobbizás a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (Roma Stratégia) gender érzékenyítéséért Az NCA pályázatunknak köszönhetően a Női Érdek fontos szerepet töltött be az európai és magyar roma stratégia kialakításakor. Kapcsolatokat építettünk ki roma női civil szervezetek, szakértők és politikusok, szakmapolitikusok között, európai és nemzeti szinten. A roma nők társadalmi és politikai befogadásának időszerű kérdései Európában címmel tanulmányt készítettünk. A Fókuszban a Roma Nők címmel konferenciát szerveztünk 2011. április 7-én; a roma tagszervezeteink bemutatkozási lehetőséget kaptak az 5. Európai Roma Platformon. Hosszútávú eredményként tartjuk számon a független, nemzetközi roma nőfórum, a ROMNIA megalakulásában való közreműködést, a gender szempont bekerülését az európai roma keretstratégiába, s roma tagszervezeteink megismertetését a politikai döntéshozókkal. Sikerként könyveljük el még a gender szempont fontosságának elfogadtatását a hazai roma stratégiában, a roma lányok és nők speciális helyzetének hangsúlyozását a közpolitika formálásában, illetve az EWL elnökségi tagok felé, az EWL roma nőkkel kapcsolatos lobbizásának és szakmai munkájának megerősítését. Az addig elhallgatott többszörös diszkrimináció témáját megjelenítettük a szakmai közbeszédben. A Partners Hungary és az OSI Roma Évtized program által koordinált civil közpolitikai roma megbeszélés-sorozat aktív résztvevői voltunk.

Projektazonosító: 

A projekt címe: GendersensED – „Towards Gender Sensitive Education”

Támogató megnevezése: Erasmus+ partnerségi program

Támogatás időtartama: 2017. szeptember – 2020. augusztus

Támogatási összeg:

A projekt leírása: A projekt öt különböző szervezet együttműködésén alapul: Masaryk University (Csehország), Gender Information Centre NORA (Csehország), Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség (Magyarország), Eötvös Loránd Tudományegyetem (Magyarország) és Verein EfEU (Ausztria). Célja, hogy a nemek közti társadalmi különbségekre érzékenyítse a jelenlegi és a jövendőbeli tanárokat, ennek érdekében a két csoportnak a program során egy-egy harmincórás kurzus fog létrejönni.

A projekt weboldala: gendersensed.eu