A Női Érdek gratulál Polgár Juditnak a nemek egyenlőségét támogató ENSZ-beli szerepvállalásához

cx5bpsaxcaewstd

A Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség (a Női Érdek) ezúton gratulál, és sok sikert kíván Polgár Juditnak az ENSZ UN Women intézetének felkérésére vállalt nőjogi szószólói szerepéhez!

A kampány, amelyet munkájával 2016 novembere óta támogat, az ENSZ által fémjelzett, 2015-ben életbe lépett Fenntartható Fejlesztési Célok esélyegyenlőségi törekvéseinek hatékonyabb megvalósítását szolgálja. Célja elősegíteni, hogy a nők és a férfiak 2030-ra világszerte biztonságban élhessenek, és egyenlő esélyekkel, jogokkal és döntéshozói hatalommal rendelkezzenek.

Úgy gondoljuk, hogy Polgár Judit, aki nemzetközi szinten az egyik legismertebb magyar nő, valóban rendkívül hitelesen töltheti be ezt a szerepet, hiszen mai napig kiemelkedő szerepet tölt be a sakk hagyományosan férfiak uralta világában. Nem csak hogy 1998-tól aktív pályafutása végéig ő vezette a női sakkozók világranglistáját, de a sakksport férfiak által dominált jellege dacára számtalan esetben versenyzett és nyert férfi világbajnok sakkozók ellen is, és sikerrel versenyzett  férfi csapat tagjaként. Mindezzel nagyban hozzájárult a nemekhez kötődő sztereotípiák megkérdőjelezéséhez és leküzdéséhez. A nemek közötti egyenlőség eszméjének érvényesülését a sakkoktatás terjesztése érdekében végzett munkája során is szem előtt tartja.

A Női Érdek (www.noierdek.hu) részéről, amely emberi jogi megközelítés alapján a nemek közötti egyenlőség megvalósulása érdekében dolgozik, ezúton szeretnénk tisztelettel felajánlani szakmai tudásunkat munkájának támogatására. Szövetségünk 2003-ban alakult, a mindenkori kormányzattól független ernyőszervezet, amely 22 nőjogi civil szervezetet fog össze, és a legnagyobb európai nőjogi szövetség, az Európai Női Lobbi (EWL) magyar tagja. A tagszervezeteink által képviselt fő témák a nők munkaerő-piaci, gazdasági, tudományos és politikai egyenlősége, a nők elleni erőszak leküzdése, a fogyatékkal élő nők, az LBTQ nők és a roma nők hátrányos megkülönböztetése elleni küzdelem. A szövetség és tagszervezetei az általuk képviselt témákban hosszú évek során jelentős hazai és nemzetközi szakmai tapasztalatra tettek szert. Új kutatásokkal, kiadványokkal és konferenciákkal járulunk hozzá a szakmai partnerek képzéséhez; közpolitikai ajánlásokkal és sürgető kérdésekben lobbitevékenységgel fordulunk a politikai döntéshozókhoz; és a nemek egyenlőségének témájával kapcsolatban igyekszünk érzékenyíteni a közvéleményt is, például 2013-ban az első Nőkongresszuson, és folyamatosan a médiában és akcióinkon keresztül is.

Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy hazánk emberi jogi kötelezettségvállalásainak megfelelően az ENSZ nemek egyenlőségéhez kapcsolódó céljai nálunk is minél hamarabb teljes körűen megvalósuljanak. Ezért ajánljuk fel Polgár Judit munkája támogatásául a Női Érdek és tagszervezeteinek széleskörű szakértelmét és tapasztalatait.

Számunkra megtisztelő, az egész társadalom számára pedig meggyőződésünk szerint igen hasznos lenne, ha élne ezzel a lehetőséggel a nők érdekében végzett nemes küldetésének teljesítése során.