Nőszervezetek véleménye és javaslatai a NAT tervezete kapcsán

people-2557399_1920

A Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség, a NANE Egyesület és a PATENT Egyesület nevű nőjogi civil szervezetek közös dokumentum keretében fogalmaztak meg szakmai véleményt és javaslatokat a Nemzeti alaptanterv tervezetével kapcsolatban, a nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőség elősegítésének célját szem előtt tartva. A NAT véleményezésére rendelkezésre álló viszonylag rövid idő miatt a megszületett elemzés ugyan nem tekinthető teljes körűnek, mégis igyekszik rámutatni, hogy mely pontokon lenne érdemes és fontos a NAT-ban a nemek egyenlőségének kérdésköréhez tartozó témákat szerepeltetni. Bár több pozitívumot is felmutat a tervezet, a civil szervezetek véleménye például rámutat az olyan témák hiányára is, mint a nemi előítéletek és a korlátozó nemi sztereotípiák megszüntetése vagy az egyenlőségen alapuló, erőszakmentes párkapcsolatok elősegítése. A véleményt közlő szervezetek továbbra is felajánlják kapcsolódó szakértelmüket, szaktudásukat a Nemzeti alaptanterv véglegesítéséhez, és bíznak abban, „hogy a lányok és fiúk, nők és férfiak társadalmi egyenlősége, a tanulókat/állampolgárokat a lehetőségeikben, autonómiájuk és képességeik kibontakoztatásában korlátozó, káros nemi alapú előítéletek és elvárások megszüntetése, az egyenlőségen, erőszakmentességen és kölcsönös tiszteleten alapuló társas kapcsolatok – ideértve a párkapcsolatokat – támogatása olyan értékek, melyeket a közoktatási rendszer szereplői is magukénak vallanak.”

Nemzeti alaptanterv vélemény